Aktivní účast

Registrace ukončena.

Termíny

Termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti je do 30. 4. 2023

Každý přednášející nebo autor posteru musí být zároveň zaregistrován jako účastník konference a uhradit registrační poplatek.  Pokud ještě nejste zaregistrováni jako účastník, můžete učinit zde – registrace byla ukončena.

Prosím věnujte pozornost pokynům k formátu zaslaného abstraktu.

Informace, zda byl Váš abstrakt přijat jako přednáška nebo poster, bude sdělena prostřednictvím e-mailu uvedeného při registraci do 19.5. 2023.

Požadavky na formát a obsah abstraktu

Fotografie

Vaši aktuální portrétovou fotografii v minimálním rozlišení 1600×1200 px vložte jako separátní přílohu.

Formát a délka abstraktu

• Jazyk: čeština, slovenština
• Druh písma: Calibri, 11 bodů
• Řádkování: jednoduché
• Název souhrnu jasně vystihující podstatu zkoumané problematiky
• Jména autorů uvádějte: Iniciála křestního jména, příjmení. Jména uvádějte bez titulů
• Podtrhněte jméno prezentujícího autora. (např. J. Novák1,)
• Uveďte pracoviště: 1Pracoviště, 2Pracoviště
Délka abstraktu: Max. 1800 znaků vč. mezer (pouze text abstraktu bez názvu, jména autora a pracoviště)
Pokud je abstrakt rozdělen na několik odstavců, použijte na konci odstavce pevné ukončení – konec odstavce, klávesou ENTER

Členění abstraktu:


• Úvod
• Cíl studie – stručné vyjádření účelu
• Soubor pacientů a metodika – stručný popis užitých metod objasňující, jak bylo dosaženo výsledků
• Výsledky – stručný souhrn
• Závěr – zhodnocení získaných výsledků

Tabulky a obrázky v aplikaci nahrávejte jako separátní dokumenty. Abstrakt prosím nahrávejte ve formátu PDF.
Označte název souboru příjmením prezentujícího autora, pokud má autor více prezentací, použijte číslování za jménem. Např. Novak_1_xxxx , Novak_2_xxxx, …

Uveďte preferovanou formu prezentace: přednáška nebo poster

Soubory ke stažení
Vzor abstrakt s CV / formát MS Word   Italian Trulli
Vzor poster  / formát MS PowerPoint  word

Důležitá upozornění

Za obsahovou i formální stránku odpovídá autor abstraktu.
Autoři, kteří nedodají abstrakt v požadované formě a termínu, nebudou zařazeni do sborníku abstraktů.
Úpravy abstraktů je možné realizovat nejpozději do 30. 4. 2023. 

logo_fly

14. – 16. 6. 2023

FARMAKODNY PLZEŇ

71. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY