Aktivní účast

Pokračujte níže, kde je umístěna aplikace pro nahrání souborů

Termíny

Termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti je do 30. 4. 2023

Každý přednášející nebo autor posteru musí být zároveň zaregistrován jako účastník konference a uhradit registrační poplatek.  Pokud ještě nejste zaregistrováni jako účastník, můžete učinit zde – registrační formulář. 

Prosím věnujte pozornost pokynům k formátu zaslaného abstraktu.

Informace, zda byl Váš abstrakt přijat jako přednáška nebo poster, bude sdělena prostřednictvím e-mailu uvedeného při registraci do 19.5. 2023.

Požadavky na formát a obsah abstraktu

Formát a délka abstraktu

• Jazyk: čeština, slovenština
• Druh písma: Calibri, 11 bodů
• Řádkování: jednoduché
• Název souhrnu jasně vystihující podstatu zkoumané problematiky
• Jména autorů uvádějte: Iniciála křestního jména, příjmení. Jména uvádějte bez titulů
• Podtrhněte jméno prezentujícího autora. (např. J. Novák1,)
• Uveďte pracoviště: 1Pracoviště, 2Pracoviště
Délka abstraktu: Max. 1800 znaků vč. mezer (pouze text abstraktu bez názvu, jména autora a pracoviště)
Pokud je abstrakt rozdělen na několik odstavců, použijte na konci odstavce pevné ukončení – konec odstavce, klávesou ENTER

Členění abstraktu:


• Úvod
• Cíl studie – stručné vyjádření účelu
• Soubor pacientů a metodika – stručný popis užitých metod objasňující, jak bylo dosaženo výsledků
• Výsledky – stručný souhrn
• Závěr – zhodnocení získaných výsledků

Tabulky a obrázky v aplikaci nahrávejte jako separátní dokumenty. Abstrakt prosím nahrávejte ve formátu PDF.
Označte název souboru příjmením prezentujícího autora, pokud má autor více prezentací, použijte číslování za jménem. Např. Novak_1_xxxx , Novak_2_xxxx, …

Uveďte preferovanou formu prezentace: přednáška nebo poster

Soubory ke stažení
Vzor abstrakt s CV a fotografií / formát MS Word   Italian Trulli
Vzor poster  / formát MS PowerPoint  word

Důležitá upozornění

Za obsahovou i formální stránku odpovídá autor abstraktu.
Autoři, kteří nedodají abstrakt v požadované formě a termínu, nebudou zařazeni do sborníku abstraktů.
Úpravy abstraktů je možné realizovat nejpozději do 30. 4. 2023. 

Nahrávání souborů

Zde můžete vkládat, popř. editovat své soubory.

Login to access file manager. Click To Login
logo_fly

14. – 16. 6. 2023

FARMAKODNY PLZEŇ

71. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY