Všeobecné obchodní podmínky

Základní informace
Naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníka. Tomuto cíli podřizujeme veškerou naši činnost i chování našich pracovníků. Za všech okolností se snažíme vyjít vám vstříc.

Obchodní podmínky týkající se účastníků

ČLÁNEK I / Závazná přihláška

1. Závazná přihláška zaslaná pořadateli je pro účastníka vzdělávací akce (dále jen účastníka) závazná. Pořadatel má právo nezaregistrovat závaznou přihlášku, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.

2. Po přijetí závazné přihlášky je účastník zaregistrován v den, kdy pořadatel obdrží na svůj účet platbu za objednané služby a za účastnický poplatek, který je uveden v řádně vyplněné závazné přihlášce (není-li uvedeno jinak).

3. Při stornování závazné přihlášky a uhrazení účastnického poplatku za objednané služby se zaplacená úhrada nevrací (není-li uvedeno jinak).

ČLÁNEK II / Registrační poplatky

Při stornování registračního poplatku ze strany účastníka po odeslání závazné přihlášky se uhrazené registračního poplatky nevrací (není-li uvedeno jinak).

ČLÁNEK III / Organizace vzdělávací akce

1. Účastník je povinen respektovat a řídit se všemi bezpečnostními a organizačními opatřeními, které pořadatel zajistil pro plynulý průběh vzdělávací akce včetně kontroly při vstupu na vzdělávací akci a na všechny doprovodné akce, probíhající v průběhu kongresu včetně společenských večerů. Při vyzvání pořadatele je účastník povinen předložit svoji vizitku účastníka kongresu, zhotovenou pořadatelem. Tato vizitka účastníka je nepřenosná, účastník ji nesmí předat třetí osobě.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit přehled účastníků z řad vystavovatelů, ostatních firem a účastníků z úřadů, nadací a středních a vysokých škol.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu přednášejícího, termínu, místa konání anebo zrušení vzdělávací akce a to nejpozději v den konání vzdělávací akce.

ČLÁNEK IV / Pojištění

1. Pořadatel neodpovídá účastníkům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození svých věcí, tašek nebo zavazadel bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení vzdělávací akce.

2. Každý účastník si pojištění zajišťuje sám. Pořadatel prohlašuje, že registrační poplatek neobsahuje pojištění účastníka během konání kongresu.

ČLÁNEK V / Závěrečná ustanovení

1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností („vis major“) nemůže zahájit vzdělávací akci, uvědomí o tom ihned účastníky vzdělávací akce. Veškeré závazky vzniklé pořadateli ze závazné přihlášky zanikají. V tomto případě nepřísluší účastníkům vzdělávací akce žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

2. Účastník vzdělávací akce může uplatnit reklamaci za služby poskytnuté pořadatelem u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu a to nejpozději v den ukončení vzdělávací akce. Jinak jeho právo zaniká.

3. Pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto všeobecných podmínek vyloučit účastníka vzdělávací akce z další účasti na vzdělávací akci. V takovém případě nevzniká účastníkovi vzdělávací akce žádný nárok na náhradu případných škod a navrácení mezitím zaplaceného registračního poplatku nebo objednaných služeb (není-li uvedeno jinak).

Sponzoring účastníků akce


• 1) Sponzoring účastníků je přislíben až v momentě odeslání závazně objednávky prostřednictvím emailu či online formuláře na stránkách konference. Do uvedeného data, prezentovaného na stránkách konkrétní akce, lze na žádost příslib sponzoringu bezplatně stornovat, ale po termínu bude objednávka považována za závaznou se 100% stornopoplatkem. Závazně objednané služby po uvedeném termínu nelze stornovat a musí být sponzorem uhrazeny v plné výši, bez ohledu na to, bude-li služba nakonec reálně čerpána či nikoliv, a to i v případě zrušení či nekonání akce v důsledku pořadatelem nezaviněných okolností („vis major“). Přislíbený sponzoring není možné převádět na jiného účastníka akce.
• 2) Celková částka za sponzorované účastníky musí být objednatelem uhrazena nejpozději do 14ti dnů před akcí.

Obecné


Organizátor – prodávající
BOOSTER EVENT s.r.o.
DRUŽSTEVNÍ 1395/8
104 00 Praha 14
IČO: 26453312, DIČ: CZ26453312

Kupující – účastník – zákazník
Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku služeb z nabídky.
Objednávka
Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky, na jejímž základě je následně realizován prodej služeb či zboží. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Závazná objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: jméno a adresu kupujícího včetně telefonu nebo emailu, množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží či služeb, požadovaný způsob platby, cenu za služby, zboží a přepravu. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době objednání. V případě nákupu specifického zboží či služeb „na objednávku“, které je nutné na přání zákazníka objednat u dodavatele, může prodávající požadovat zálohu až do výše 100 % kupní ceny.

Ceny zboží a služeb
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Na některé druhy zboží či služeb může probíhat sleva, která je vždy časově omezena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit slevu, pokud je dané zboží vyprodáno či služba nedostupná.

Informace o službách a zboží
Popis a technické specifikace služeb či zboží, které jsou uvedené na těchto internetových stránkách, vycházejí z informací dodavatelů a mohou se v průběhu času změnit. Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit. Chyby v popisech a technických specifikacích jsou vyhrazeny.

Platba za služby a zboží
Služby a zboží jsou majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží a služeb. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena:
• Hotově – na registraci, je-li v konkrétním případě dovoleno
• Bankovním převodem předem – kupující převede celou částku na bankovní účet prodejce. V tomto případě se realizace objednávky uskuteční až po připsání celkové částky na účet prodejce.
• Rychlá platba online – jednoduše, rychle a bezpečně zaplatíte díky online platebnímu systému kartou.
Dodání zboží či služeb
Dodávky objednaného zboží či služeb budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Doba dodání, která je uváděna na internetových stránkách prodávajícího, je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím je vždy pojištěna a obsahuje daňový doklad. Rozvoz zboží zajišťuje smluvní dopravce prodávajícího po celé České a Slovenské republice.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech
• Objednané zboží či služba je již vyprodána, se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné.
• Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Záruční doba
Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Na zboží, které je označeno jako použité, vybalené nebo poškozené je poskytována záruka 12 měsíců.

EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Reklamace
Kupující má právo reklamovat zboží dle zákona.